vered_husky


בבית החולים הטיפול נגד תולעים מתחלק לשני סוגים:

  • כלבים מקבלים טיפול תקופתי בזריקות למניעת הדבקה בתולעת הפארק – מחלה קטלנית ביותר הנפוצה באזורינו. מידע נוסף על תולעת הפארק, דרכי הדבקה וטיפול בדף המידע.
  • תולעי מעיים - תולעים נפוצות בגורים ובבוגרים וחשוב לטפל בהן באופן סדיר ע"י וטרינר. מידע נוסף על תולעי מעיים, דרכי הדבקה וטיפול בדף המידע.

פנו אלינו לקבלת הסבר וטיפול מתאים לסוגי התולעים השונים.


בבית החולים מכירים בחשיבותה הרבה של הרפואה המונעת ומעודדים את הציבור לחסן באופן מקיף את חיית המחמד.

מתן חיסונים סדירים ע"י וטרינר הינה האחריות החשובה ביותר שלכם, כך תמנעו מחיית המחמד שלכם סבל רב וסכנת חיים של ממש.

גורים בשנת חייהם הראשונה הינם רגישים במיוחד למחלות מדבקות וקטלניות – ההשקעה בחיסונים הינה "תעודת הביטוח" שלכם מפני מחלות פרוו וירוס וכלבלבת הנפוצות מאוד באזורינו!

cat_dog_1

אם יש לכם גור חדש במשפחה – פנו אלינו ונשמח להסביר לכם על תוכנית החיסונים המומלצת.

בעלי חיים בוגרים מתחסנים פעם בשנה:

כלבים – בחיסון משושה וחיסון כלבת

חתולים – בחיסון מרובעת שנתי


אנא הקפידו לחסן את חיית המחמד שלכם במועד וכך תשמרו עליה בריאה ומאושרת!